Zabezpečujeme
montáž, servis a opravy

samočistiacich filtrov
FILTOMAT do 48 hodín
 
   
 
   
 
       
  Ing. Máňa Peter - Autorizovaný stavebný inžinier pod číslom 2504 v kategórii „Technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb“ – výrobné technologické zariadenia

technologické projekty
hlukové štúdie (výrobné priestory a zariadenia)
výrobná dokumentácia
 
   
 
       
     
  predaj regálov
predaj tlakomerov
 
 
 
    úvodná stránka    

 


AES Consult, s. r. o., Čermánske námestie, 949 01 Nitra
tel./fax: 037/651 98 91, mobil: 0905 233 712
e-mail: mana@aesconsult.sk , aesconsult@aesconsult.sk